Missie van Kaber 

Mensen helpen om de betere versie van zichzelf te worden voor zichzelf en het grotere geheel, zodat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan een mooiere en liefdevolle wereld.

Visie van Kaber

De Kaber groep wil op een toegankelijke manier bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling op het gebied van denken, voelen, doen en zijn in contact met de omgeving. Deze bijdrage geldt voor het individu alsmede voor het grotere geheel. Door middel van onze opleidingen willen we mensen inzicht geven in waar het voor hen écht om gaat. De Kaber Groep gaat ervan uit dat ieder mens alle hulpbronnen heeft om volledig tot bloei te komen en ondersteunt haar studenten om optimaal hun eigen kracht en wijsheid aan te boren en leert hen om gebruik te maken van effectieve communicatie. Hierdoor ontstaat een innerlijke balans en betrokkenheid met de medemens. Dit alles in het licht van de waarden van Kaber: gastvrije gezelligheid, inspiratie, balans, ontwikkeling en kennis.

Kernwaarden van Kaber

  • Gastvrije gezelligheid
  • Inspiratie
  • Balans
  • Ontwikkeling
  • Kennis

Bernard en Jorinde: “Wij zijn dankbaar dat we zoveel mensen om ons heen hebben die het mogelijk maken dat we onze missie en visie kunnen uitdragen.”
We delen graag onze kennis om zodoende een meer liefdevolle wereld te creëren.