In de jaren zeventig deden de psychologen BandIer en Grinder in de Verenigde Staten onderzoek naar de werkwijze van succesvolle therapeuten en ontdekten dat deze therapeuten – bewust of onbewust – een uniform model het abc van nlpgebruikten in de benadering van hun patiënten. Bandler en Grinder ontwierpen workshops en trainingen waarin de ontdekte patronen van succesvolle intermenselijke communicatie doorgegeven werden aan anderen. Neuronlinguïstisch programmeren of NLP, zoals de methode werd genoemd, werd in de jaren tachtig in Nederland geïntroduceerd. In Het ABC van NLP komen diverse basistechnieken aan bod die de lezer helpen beter inzicht te krijgen in het eigen functioneren, succesvollere relaties op te bouwen, en zélf keuzes te creëren in plaats van achtervolgd te worden door ‘moeten’. Dankzij de vele voorbeelden en doe-het-zelf (of doe-het-samen!) oefeningen in dit Ankertje, is NLP zeer toegankelijk geworden voor een ieder die streeft naar persoonlijke ontplooiing en betere relaties.

Het ABC Van NLP

Yoka Brouwer en Dick Brouwer

ISBN 9020208578

B.S. in Psychology, holistisch therapeut en trainer.

Yoka introduceerde in 1978 ‘Touch for Health’ in Nederland en in 1983 de ‘toegepaste kinesiologie’. Vooral het verband tussen mentale en fysieke gezondheid − en de rol die NLP daarin kan spelen − intrigeert haar.
Zij is auteur van o.a. de boeken ‘NLP en gezondheid’ en ‘Het ABC van NLP’.

Zij volgde verschillende NLP-opleidingen, onder meer de opleiding tot ‘Imperative Therapist’ bij Leslie Cameron Bandler, waarin de psychologische structuur van emoties een belangrijke rol speelt. Zij gebruikt deze methode om mensen te helpen hun kernvraag (Virtual Question) te herkennen.