Alfred Habdank Skarbek Korzybski (Warschau, 3 juli 1879 – Lakeville (Connecticut), 1 maart 1950) korzybski

Graaf Korzybski (uitspraak kozjibskie) werd geboren in Polen als zoon uit een rijke aristocratische familie, waarin men die generaties lang werkte als wiskundigen, wetenschappers en ingenieurs. Hij groeide op in de buurt van Warschau. Hij leerde Pools en Russisch op school en hij had een Duitse en een Franse gouvernante, waardoor hij als kind al vier talen sprak. Hij studeerde ingenieurswetenschap aan de Technische Universiteit van Warschau.

Alfred Korzybski

De hoofdverdienste van Korzybski is dat hij een filosofische richting heeft voortgebracht, die hij de Algemene Semantiek (GS) noemt. Niet te verwisselen met de semantiek waar het weinig mee van doen heeft. De hoofdprincipes ervan zijn beschreven in Science and Sanity.

Het bekendste citaat uit dit boek is De landkaart is niet het gebied. Korzybski beweert dat de mens in twee werelden leeft: de wereld van de spraak en symbolen en in de werkelijke wereld. Hij geeft aan dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde landkaart en het aanwezige gebied (in het extreme geval) volledig vergeet. Bij het zien van een voorwerp, bijvoorbeeld een stoel, hebben we niet werkelijk de stoel in ons hoofd, maar vinden er elektrische en chemische processen plaats in onze hersenen. We zijn daarom niet in staat deze werkelijkheid exact gelijk op te slaan.

De essentie van Korzybski is de claim dat mensen gelimiteerd zijn in wat zij weten, door de structuur van het zenuwstelsel en de structuur van de taal. Mensen kunnen de wereld niet direct ondervinden, maar alleen door abstracties. Volgens Korzybski wordt veel menselijk lijden veroorzaakt doordat we ons beeld van de werkelijkheid verwarren met de echte werkelijkheid.

Soms misleiden onze percepties en taal ons ten aanzien van de feiten. Ons begrip van de werkelijkheid heeft soms een andere structuur dan de werkelijkheid zelf. Korzybski benadrukte dat men zich door middel van training bewust moet worden van deze abstracties. Dit was het doel van zijn systeem, waarmee hij onder meer wilde bereiken dat we de wereld anders benaderen, bijvoorbeeld met de houding “ik weet het niet, laten we het eens bekijken”. Een van de hierbij gebruikte technieken was het inwendig en uitwendig stil worden: een beleving die hij stilte op de objectieve niveaus noemde.

Korzybski’s boeken hebben geen grote verspreiding gekend. Zijn hoofdwerk “Science and Sanity” is niet erg toegankelijk is geschreven. Veel verdedigers en critici van Korzybski reduceerden daarom het complexe systeem naar eenvoudiger materie.