Avram Noam Chomsky (Philadelphia – Pennsylvania, 7 december 1928). noam chomsky Noam Chomsky is een Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en hoogleraar taalkunde aan het Massachusetts Institute of Technology. Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij een van de invloedrijkste taalwetenschappers van de 20e eeuw. Chomsky begon in 1945 aan zijn studies in filosofie, taalkunde en wiskunde aan de universiteit van Pennsylvania. Hij behaalde in 1955 zijn PhD (doctorstitel), waarvoor hij het meeste onderzoek de voorgaande vier jaren aan de Harvard universiteit verrichtte. In zijn dissertatie ontwikkelde hij enkele linguïstische ideeën en vatte die samen in zijn boek uit 1957 Syntactic Structures. Dit is zijn beroemdste werk in de taalkunde en was lange tijd een bijbel voor de Chomskyaanse linguïsten. Noam Chomsky Kern van Chomsky’s taalkunde is de hypothese van de universele grammatica: een aangeboren taalvermogen dat alle mensen delen en dat de overeenkomsten tussen menselijke talen verklaart. Chomsky’s taalkunde is rationalistisch (in tegenstelling tot empiristisch). Zijn inzichten betekende de doodklap voor de behavioristische taalkunde en een stimulans voor de cognitiewetenschappen.

Noam Chomsky

Het werk van Noam Chomsky is gebruikt door Bandler en Grinder bij de ontwikkeling van NLP. Op het gebied van taal introduceerde Noam Chomsky de termen dieptestructuur en oppervlaktestructuur. Volgens Chomsky zijn gedachtes, concepten en ideeën dieptestructuren die niet gerelateerd zijn aan een bepaalde taal, maar kunnen worden uitgedrukt d.m.v.  taal (oppervlaktestructuur). Volgens Bandler en Grinder gaat er bij de transformatie van dieptestructuur naar oppervlaktestructuur informatie verloren door middel van generalisatie, weglating en vervorming. Hieruit kan worden afgeleid dat de modellen die de mens van de wereld maakt door middel van taal slechts representaties zijn en niet de wereld zelf. Vervolgens heeft de theorie van transformationele grammatica van Chomsky ook impact op het feit dat er meerdere niveaus zijn van dieptestructuren de zgn. logische niveaus.