Tad James is hypnotherapeut, de auteur van Time Line Therapy en de oprichter van het American Tad JamesInstitute of  NLP coaching.

Tad James werd geboren in Washington DC.  Hij studeerde af met een Masters Degree in massacommunicatie. Hij begon zijn eigen radiostation en werd business consultant. Terwijl hij dat werk deed besefte hij dat hij niet iedereen kon helpen. Hij merkte dat er iets ontbrak in de kunst van communicatie tussen mensen en ontwikkelde Time Line Therapy.

 

Tad James

Samen met Wyatt Woodsmall is hij de co-auteur van het boek TimeLine Therapy en schreef hij o.a. de bestseller “The Secret of Creating Your Future”.

Time Line Therapy houdt zich bezig met de vraag hoe een persoon zijn ervaringen opslaat in zijn onbewuste (op de tijdlijn) en hoe deze ervaringen hun weerslag hebben op het huidige gedrag en het emotionele welzijn. Negatieve gebeurtenissen uit het verleden kunnen op een zodanige manier intern zijn gecodeerd dat zij een persoon in het heden nog steeds dwars zitten.

Time Line Therapy

Time Line Therapy biedt de mogelijkheid om negatieve emoties los te koppelen van de opgeslagen herinnering, waardoor de herinnering neutraal wordt. Hierbij wordt het verleden van de persoon dus niet veranderd, maar wel het idee, of de interpretatie die iemand erover heeft. Deze verandering zal ook gedragsmatig gevolgen hebben, omdat de persoon zijn omgeving nu niet langer vanuit beslissingen, overtuigingen, conclusies of angsten uit het verleden tegemoet hoeft te treden.

Richard Bandler maakte hem 2e Master trainer en zo werd hij een leider op het gebied van NLP.