Door Karin Elshout -van Gaal NLP coaching skills

De opleiding tot Therapeutisch NLP Coach is in aanvraag voor accreditatie bij de SNRO. ‘In Accreditatie’ betekent dat wij ons hebben aangemeld voor HBO conforme accreditatie door de SNRO.

De Stichting Nederlands Register voor Opleidingen (SNRO) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De SNRO combineert specifieke kennis van het veld met know how en ervaring van kwaliteitsborging. De accreditatietrajecten richten zich dan ook niet alleen op beoordeling (‘quality assurance’), maar ook op verbetering en ontwikkeling van kwaliteit (‘quality enhancement’).

Keurmerk

Opleidingen en bij- en nascholingen in de complementaire zorgsector vallen niet onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Om vergelijkbare kwaliteit te leveren, toetst en beoordeelt de SNRO de kwaliteit van opleidingen op overeenkomstige wijze. Bij een positief accreditatiebesluit ontvangt de opleiding en/of bij- en nascholing het SNRO-kwaliteitskeurmerk en wordt ingeschreven in het register van de SNRO. Hierdoor kunnen toekomstige cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeraars.