De therapeutisch NLP coaches van Kaber beschikken over een groot arsenaal aan technieken / methodieken. De gebruikte methoden zullen altijd aansluiten bij de hulpvraag én bij de cliënt waardoor er beter maatwerk geleverd wordt.

Methodieken

NLP:

Interventie methodieken (o.a. Timelinetherapy, Fastfobia proces, switch patron, communicatiemethodieken)

TA (Transactionele Analyse):
De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen en te herkennen is. Met behulp van de TA kun je je inzicht vergroten hoe je in elkaar zit en hoe je anders met jezelf, situaties en anderen kunt omgaan.

Contextuele therapie van Boszormenyi-Nagy I:
Ieder mens is mede door zijn context geworden tot de mens wie hij is. Vaak hebben problemen, waar mensen mee te maken krijgen, wortels in iemands achtergrond en levensverhaal. De plaats in het gezin waarin men opgroeide, de onderlinge relatie en de normen en waarden van het verleden hebben invloed in het heden.

Systemisch coachen:
Systemische Coaching onderscheidt zich van andere vormen van coaching doordat het accent wordt gelegd op het familiesysteem waarin je geboren bent. Door inzicht te krijgen in welke feiten en situaties zich in jouw familie voor hebben gedaan, krijg  je beter zicht op wie je bent en hoe je je tot deze gebeurtenissen en personen in uw familie verhoudt. En welke (on) bewuste beslissingen je hebt genomen gedurende je leven. Wil  je meer inzicht in de plek die jij in je familiesysteem inneemt? Heb je het idee dat je niet op de juiste plek zit? Of dat je niet volledig in je kracht staat? Kan jouw liefde voor een of meerdere gezinsleden niet volledig stromen? Kom je bepaalde problemen / thema’s steeds maar weer tegen in je leven, zonder aanwijsbare oorzaak? Dan is systemisch coachen geschikt.

Psycho-educatie:
Inzicht in psychologische processen en in psychische ziektebeelden.

Hypnose en oefeningen voor zelfhypnose

EMDR:
Dit is een therapie die o.a. helpt om nare ervaringen/trauma te verwerken. EMDR therapie is ook goed in te zetten bij angststoornissen, chronische pijn , rouwverwerking, slaapproblemen, diagnose van een ernstige chronische ziekte etc.

RDI:
Een manier om de persoonlijke draagkracht van een cliënt te vergroten is Resource Development and Installation en werkt goed voor mensen met een negatief zelfbeeld.